Den hellige Maximus av Nola ( -etter 250)

Minnedag: 15. januar

Den hellige Maximus var biskop av Nola. Han viet Felix av Nola først til lektor, så til eksorsist og senere til prest. Han fikk snart biskopens fortrolighet på grunn av sine dyder og sitt vesen. Maximus så på Felix som sin etterfølger som biskop - et lønnsomt embete i de dager hvor gaver i form av eiendommer og penger til kirkelige formål utstyrte noen bispeseter med en betydelig formue.

I år 250 begynte keiser Decius å forfølge de kristne, og Felix tiltrakk seg oppmerksomhet ved sin pastorale aktivitet. Han ble arrestert, fengslet og brutalt mishandlet, men unnslapp fra fengslet, det ble sagt ved et mirakel. Han dro da for å lete etter biskop Maximus, som hadde gått i dekning i fjellene. Han fant biskopen alene, syk og hjelpeløs og nesten døende av sult, og bar ham på ryggen tilbake til et hus hvor han kunne bli sett til.

Biskop Maximus døde i Nola en gang etter år 250 utslitt av de lidelser han var utsatt for på grunn av sin tro. Hans minnedag er 15. januar.

av Webmaster publisert 20.01.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53