Den hellige Moses av Novgorod (d. 1363)

Minnedag: 25. januar

Den hellige Moses av Novgorod (d. 1363)

Den hellige Moses (ru: Moisej; Моисей) ble født som Metrofanes (ru: Mitrofan; Митрофан) en gang på 1200-tallet av fromme og rike foreldre i Novgorod i Russland («Store Novgorod», Velikij Novgorod), ikke å forveksles med Nizjnij-Novgorod, som nå er Russlands fjerde største by. I sin ungdom var han preget av fromhet og forlot hjemmet i hemmelighet og trådte inn som munk i klosteret Otrotsj i Tver. Men hans foreldre fant ham der, og etter at de insisterte, flyttet han over til klosteret Kolms nær Novgorod. Der ble han viet til hieromunk (prestemunk), og senere ble han utnevnt til arkimandritt for klosteret Jurijev (St. Georg).

Etter at erkebiskop David av Novgorod (1309-25) døde i 1325, ble Moses viet til ny erkebiskop av den hellige metropolitt Peter av Moskva (1308-26). Dette var den første bispevigselen som ble foretatt i Moskva. Imidlertid ledet Moses ikke sin flokk særlig lenge i første omgang. Alle kranglene og fraksjonsstridighetene, storbrannene og andre uhell veide tungt på hans sjel, som søkte etter monastisk ensomhet. Derfor ba han etter fem år om å få trekke seg tilbake i 1330 og leve i askese, til tross for innbyggernes sterke anmodninger om å bli. Han ble etterfulgt som erkebiskop av den hellige Basilios (1330-52).

Moses trakk seg tilbake til klosteret Kolms for å få fred og ro. Men han ble ikke særlig lenge der heller, for han fant et øde sted i Derevjanitsa, hvor han bygde steinkirken for Kristi Oppstandelse. På dette stedet tilbrakte han mer enn tyve års monastisk liv.

Etter at erkebiskop Basilios døde i 1352, ga Moses etter for anmodningene fra folket i Novgorod om å gjenoppta vervet som deres erkepastor. Han voktet sin flokk som en god hyrde, forsvarte de som ble tråkket ned og beskyttet fattige enker. Han ansatte en rekke kopister, og takket være ham ble det skrevet mange bøker. I år 1354 ga patriark Filotheos av Konstantinopel (1354-55; 1364-76), som et tegn på sin store respekt for Moses, ham tillatelse til å bære en messehagl dekket av kors, polystaurion (gr: polis = mange; stauros = kors), og sendte ham til og med et sett. Han ga også Moses tillatelse til å forholde seg direkte til patriarken av Konstantinopel uten mellommenn.

Erkebiskop Moses fortsatte som hierark i syv år, en periode som utmerket seg gjennom byggingen av mange kirker i Novgorod og omegn. I 1352 bygde Moses en steinkirke til ære for Guds Mors dormisjon (innsovning) i Volotov, og i 1355 ble det bygd et kloster på et sted kalt Skovorodsk, med en steinkirke til ære for den hellige erkeengelen Mikael. I 1357 ble det også bygd kirker viet til St. Johannes teologen i tre klostre: i Radogovitsa nær Dormisjonskirken i Volotov, i Helligåndsklosteret og ved et kvinnekloster (det første og det tredje av disse klostrene var grunnlagt av Moses).

I 1359 følte Moses seg svak og syk, og da gikk han av for godt som erkebiskop og trakk seg tilbake til klosteret for erkeengelen Mikael i Skovorodsk som han hadde grunnlagt. Der levde han i askese inntil han døde den 25. januar 1363. Han ble gravlagt i katedralkirken. Hans minnedag er dødsdagen 25. januar. En translasjonsfest den 19. april minnes avdekkingen av hans intakte relikvier den 19. april 1686. Etter dette lå hans relikvier i et bronserelikvar i katedralkirken i Skovorodsk. I 1693 ble deler av dem overført til Helligåndsklosteret (senere nonnekloster).

av Webmaster publisert 26.12.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53