Den salige Mikaelina Metelli av Pesaro (~1300-1356)

Minnedag: 19. juni

Den salige Mikaelina Metelli av Pesaro (~1300-1356)

Den salige Mikaelina Metelli (it: Michelina) ble født rundt 1300 (rundt 1310?) i Pesaro i hertugdømmet Urbino (nå provinsen Pesaro-Urbino) i regionen Marche i Midt-Italia. Hun kom fra familien til grevene av Pardi. I en alder av tolv år giftet hun seg med hertug Malatesta, men hun var ikke stort mer enn tyve år da mannen og deres eneste sønn begge døde. Hun bestemte seg da for å endre sitt liv, men hun møtte motstand fra sine foreldre, som sperret henne inne som sinnssyk.

Da hun ble satt fri, ga hun bort sin formue og ble fransiskanertertiar (Tertius Ordo Franciscanus – TOF) og viet seg til omsorgen for de fattige og syke. Sammen med den salige Frans av Pesaro (Cecco) grunnla hun brorskapet av Ss. Annunziata for å tjene de fattige, hjelpe de syke og begrave de døde. I høy alder reiste hun til Det hellige Land for å besøke stedene for Jesu lidelse. Der pleide hun en tid spedalske. På Golgata-høyden hadde hun en visjon.

Hun døde den 19. juni 1356 i Pesaro. Hun er gravlagt i kirken Santa Maria delle Grazie i Pesaro. Hun ble saligkåret den 13. april 1737 (dokumentet (Breve) var datert den 24. april) ved at hennes kult ble stadfestet av pave Klemens XII (1730-40). Hennes minnedag er dødsdagen 19. juni, men 20. juni, 9. september og 21. september nevnes også. I kunsten fremstilles hun som en ung fransiskanertertiar som kneler i ekstase midt i en storm med pilegrimshatt og pilegrimsstav.

av Webmaster publisert 23.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:47