Den hellige Meletius av Pontos ( -~295)

Minnedag: 4. desember

Den hellige Meletius var biskop i Pontos i Lilleasia på slutten av 200-tallet. Han led svært mye under keiser Diokletians kristenforfølgelser. Kirkehistorikeren Eusebius, som kjente ham personlig, forteller at Meletius fikk sitt navn fra betegnelsen Mel Atticum («loftshonning»), et uttrykk som ble brukt for å beskrive hans veltalenhet. Hvis det er tilfelle, kjenner vi ikke hans egentlige navn. Han døde ca år 295. Hans minnedag er 4. desember.

av Webmaster publisert 22.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:47