Den salige Maria Schininà (1844-1910)

Minnedag: 11. juni

Den salige Maria Schininà (1844-1910)
Den salige Maria Schininà ble født den 10. april 1844 i Ragusa sørøst på Sicilia i Italia. Hun var den femte av åtte barn av Giambattista Schininà av landgrevene av Sant'Elia og baronene av San Filippo del Monte, og hans hustru Rosalia Arezzo Grimaldi av hertugene av San Filippo delle Colonne. Maria ble oppdratt strengt etter kristne grunnverdier og fikk den beste utdannelse av sin huslærer, presten Vincenzo Di Stefano. Hun fikk også en musikalsk utdannelse i henhold til sin rang. Den 2. november 1850 ble hun fermet (konfirmert), og antakelig mottok hun sin første kommunion i 1851.

Maria var 16 år da deres tradisjonelle levevis i 1860 ble snudd på hodet av Il Risorgimento og begynnelsen på kampen for Italias samling. Hun så at de fattige led under krig og hungersnød og bestemte seg for å vie sitt liv til å tjene ofrene for politisk og sosial kamp. På bakgrunn av de lokale adelsfolkenes tradisjoners sosiale rigiditet er det kanskje forståelig at de var skrekkslagne over det de betraktet som en desertering fra deres rekker. De gjorde alt de kunne for å avskrekke henne, men erkebiskopen av Siracusa støttet henne.

Den 22. mars 1865 døde hennes far uventet. Maria avviste alle ekteskapstilbud og viet seg mer og mer til et liv i fromhet og nestekjærlighet. Da hennes yngste bror giftet seg i 1874 og hun ble alene i hjemmet sammen med moren, tok hun avskjed med all adelig prakt og klær. I 1877 sluttet jenter i Ragusa seg sammen som «Marias barn» under ledelse av karmelittpateren La Perla, som ba henne om å være leder.

Da Marias mor døde i 1884, ville hun endelig oppfylle sitt langvarige ønske og bli nonne i streng klausur på Malta. Men etter innstendig råd fra Ragusas erkebiskop Benedetto La Vecchia Guarneri oppga hun denne planen og ble værende i Ragusa og viet seg fortsatt til barmhjertig arbeid. I 1885 samlet hun noen likesinnede kvinner rundt seg for å hjelpe seg i sitt arbeid. Dette førte til at hun sammen med fem ledsagere grunnla «Søstrene av Jesu hellige Hjerte» (Suore del Sacro Cuore di Gesù – ISC) for å arbeide blant en lang rekke grupper: foreldreløse jenter, de gamle og skrøpelige, syke og krigsfanger og bønder. Maria tok ordensnavnet Maria av Jesu Hjerte.

Deres egne penger og eiendommer gikk inn i foretaket. Mellom 1892 og 1894 ble kongregasjonens moderhus bygd i Ragusa. Maria hjalp også andre religiøse institutter, som Barmhjertige Kvinner og karmelittene. Deres moderhus var mellom 1906 og 1908 et hjem for de første karmelittene som dro for å etablere et kloster i Ragusa, og det var senere et tilfluktssted for folket i Messina og Reggio di Calabria som ble hjemløse etter et jordskjelv. Mange sekularprester og ordensfolk lærte der hvordan de skulle tjene Kristus i barmhjertig arbeid. I 1890 ble hun mottatt i audiens hos pave Leo XIII (1878-1903), som oppmuntret henne i opp- og utbyggingen av kongregasjonen.

Maria tilbrakte hele livet med å arbeide i Ragusa, og der døde hun også. Den 9. juni 1910 fikk hun slag, og hun døde to dager senere, den 11. juni 1910 i kongregasjonens moderhus, 66 år gammel. Hun ble gravlagt den 23. juni på kirkegården i Ragusa, men hennes legeme ble i 1913 overført til kongregasjonens moderhus.

Den 13. mai 1989 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 9. april 1990 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 4. november 1990 i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 11. juni.

av Webmaster publisert 29.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47