Den salige Marianus Scotus ( -1088)

Minnedag: 9. februar

Den salige Marianus ble født i Donegal i Irland, og hans egentlige navn var Muiredach MacRobartaigh. På vei til Roma i 1067 ble han overtalt til å knytte seg til benediktinerklosteret i Michelsburg, og senere til de øvre og nedre benediktinerklosterene i Regensburg, der han arbeidet som skriver. Abbedissen Emma gav ham St. Peterskirken i byen og noe land, og der bygget han i 1078 et kloster som skulle bli opphavet til alle de irske klostre i hele Sør-Tyskland. Her fortsatte Marianus å avskrive bøker, og han forfattet selv minst en selv, som fremdeles eksisterer. Han var også kjent som dikter og teolog. Minnedag 9. februar.

av Webmaster publisert 19.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:47