Den salige Milo av Sélincourt ( -1158)

Minnedag: 16. juli

Den salige biskop Milo var først abbed i premonstratenserklosteret i Dommartin i Frankrike, og fra 1131 biskop av Thérouanne. Han hjalp den hellige Bernhard av Clairvaux under striden med Gilbert de la Porrée.

av Webmaster publisert 13.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:47