Den hellige Marcian av Siracusa (d. ~255)

Minnedag: 30. oktober

Den hellige Marcian av Siracusa (d. ~255)
Hovedskytshelgen for erkebispedømmet Siracusa; medskytshelgen for Gaeta

Den hellige Marcian (Marcianus, Martianus; it: Marciano, Marziano) skal ha vært «den første biskop i vesten», og den sicilianske legenden hevder at han var en disippel av den hellige apostelen Peter i Antiokia og at Peter i år 39 sendte ham til Siracusa (Syrakus) for å forkynne evangeliet. Det er mer sannsynlig at Marcian ble sendt til Sicilia av en pave på 200-tallet.

De eldste kildene om ham er fra 500-tallet, så det vi vet om ham, bygger på lokal tradisjon. Det sies at han omvendte mange og at han samlet de første kristne i Pelopie-grottene i Acradina nær byen Siracusa. Den uventede spredningen av kristendommen alarmerte senatet og jødene i Siracusa, som var urolige over så mange jøder hadde gått over til den nye troen. Derfor ble han drept av «de uverdige som på den tiden satt med maktens septer».

Armrelikvar av den hellige Marcian av Siracusa (1182), nå i skattkammeret i katedralen i Messina

Senere kilder gjør ham også til superior i et kloster. Det sies at han ble drept av jødene i Siracusa ved å bli kastet ut fra et tårn eller ved at de bandt ham fast til en søyle og steinet ham. Man mener at han var den første biskopen av Siracusa, men han døde trolig rundt år 255. Den eldste avbildningen av ham er fra 700/800-tallet og er funnet i St. Lucia-katakomben.

Hans minnedag er forskjellig på ulike steder, alt etter hvilke kilder som omtaler ham. I vesten ble han satt inn i Martyrologium Romanum under 14. juni da det ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker. Men i øst var hans minnedag allerede kjent – i noen bøker den 30. og andre den 31. oktober. I Marmorkalenderen i Napoli sto han under 30. oktober, og denne datoen er valgt i den nye utgaven av Martyrologium Romanum (2001), den offisielle, men ufullstendige listen over hellige som er anerkjent av Den katolske kirke. Han er hovedskytshelgen for erkebispedømmet Siracusa.

Noen av hans relikvier finnes i krypten eller Soccorpo i katedralen i Gaeta i Lazio, hvor han er medskytshelgen sammen med den hellige Erasmus. Der feires han den 2. juni, som er Erasmus' minnedag. I den ortodokse kirke feires han den 30. oktober eller den 9. februar som den hellige Marcellus, biskop av Sicilia.

av Webmaster publisert 06.08.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:47