Den salige Maria Anna Fontanella (1661-1717)

Minnedag: 16. desember

Den salige Maria Anna Fontanella; from «Los Santos Carmelitas» by Spanish Carmelite author/artist Rafael Lopez-Melus
Ordensnavn: Maria av Englene (Maria degli Angeli)

Den salige Maria Anna Fontanella (Marianna) ble født den 7. januar 1661 i Balderino nær Torino i regionen Piemonte i Nord-Italia. Hun var den niende av elleve barn av grev Fontanella av Santena og hans hustru. Hun var et intelligent og lovende barn og viste tidlig tegn på en from natur, spesielt etter en alvorlig sykdom. Hun ble sterkt tiltrukket av ordenslivet og fikk kortvarig sin utdannelse hos cistercienserne i Saluzzo.

Etter noe motstand fra sin familie sluttet hun seg allerede som femtenåring den 19. november 1676 til de reformerte eller uskodde karmelittene (Ordo Sororum Discalceatarum Beatae Virginis de Monte Carmelo – OCD) i klosteret Santa Cristina i Torino. Hun tok ordensnavnet sr. Maria av Englene, og noen ganger kalles hun også Maria av Torino.

Etter syv år i det samme klosteret opplevde hun en lang og alvorlig «mørk natt», men hun ble fulgt gjennom den av en svært dyktig veileder, p. Laurentius Maria OCD. Etter voldsomme kamper og ekstrem asketisk praksis kom hun etter tre år til en større åndelig forståelse. Som trettiåring ble hun utnevnt til novisemester og tre år senere til priorinne, embeter som hun motvillig påtok seg, men utførte med stor dyktighet.

Etter forslag fra den salige Sebastian Valfré foretok hun en ny grunnleggelse i Moncaglieri i 1702. Klosteret ble åpnet den 16. september 1703. Selv om denne bare hadde et lite hus og var utilstrekkelig utstyrt, var hun i stand til å etablere kjernen til en kommunitet der, og klosteret eksisterer fortsatt. Hun var spesielt hengiven til den hellige Josef, og klosteret bærer hans navn. Hun ønsket å bo i Moncaglieri, men hun var høyt verdsatt i Torino av adelen og folket for sine råd og bønner, så hun ble beveget til å bli værende der.

Hun levde et asketisk og hellig liv i konstant bønn, men hun var av en heftig natur og hennes botsøvelser måtte begrenses. Det knyttet seg merkelige åndelige fenomener til henne, blant annet en fysisk merkbar duft av hellighet rundt hennes person. Hennes skrifter viser mildhet og menneskelig varme kombinert med en sterk tro. Hun var samtidig svært praktisk og førte regnskaper, hadde oppsyn med arbeidere og utførte de mange oppgaver som falt på en priorinne.

Da hun ble svak, ville nonnene i Santa Cristina velge henne til priorinne igjen, men hun følte seg ute av stand til å klare arbeidet og ba om at hvis det var Guds vilje, ville hun snart dø. Hennes siste sykdom brøt ut tre uker senere, og hun døde den 16. desember 1717 i Torino.

Hennes saligkåringsprosess ble introdusert etter tilskyndelse fra kong Viktor Emmanuel II av Sardinia (1849-61) og Italia (1861-78). Hun ble saligkåret den 14. mai 1865 (dokumentet (Breve) var datert den 25. april) av den salige pave Pius IX (1846-78). Hennes minnedag er dødsdagen 16. desember. Hun var den første saligkårede italienske karmelitt.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:47