Den hellige Mummolus av Fleury ( -~678)

Minnedag: 8. august

Den hellige Mummolus (Mommolus, Mommulus, Mommolenus, Mommole, Mummole) levde på 600-tallet i Frankrike, hvor han ble den andre abbeden for klosteret i Fleury ved Orléans. Det var han som brakte relikvier av de hellige søsknene Benedikt (fr: Benoît) og Scholastica fra Montecassino til Fleury, etter den franske tradisjonen ble de overført den 11. juli 673. Det gjorde at Fleury fikk navnet Saint-Benoît-sur-Loire. Montecassino var blitt herjet av langobardene i 577 og ikke gjenreist før i 717, og Mummolus fryktet for at relikviene kunne bli utsatt for skjending. En del av relikviene skal ha blitt ført tilbake på 700-tallet av pave Zacharias (741-52).

Mummolus døde rundt 678. Hans minnedag er 8. august.

Men den franske tradisjonen ble og blir imidlertid møtt med sterk og indignert motstand fra Montecassino, som hevder at Benedikts relikvier aldri har forlatt Montecassino. Nyere arkeologiske utgravninger som ble mulige på grunn av ødeleggelsen av klosteret under Andre verdenskrig, synes å støtte moderklosteret, idet de jordiske rester av det man regner med er de hellige Benedikt og Scholastica ble gjenfunnet da.

av Webmaster publisert 20.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:47