De hellige Ireneus og Mustiola (3. årh.?)

Minnedag: 4. juli

Den hellige Ireneus var en diakon som med martyrdøden i Ciusi, og den hellige Mustiola hans matrone som hjalp ham og andre i fengselet. Minnedag 4. juli.

av Webmaster publisert 08.06.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:47