Den hellige Margaret Ward ( -1588)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Margaret Ward ble født på ukjent dato en gang på 1500-tallet i Congleton i Cheshire i England. Hun gikk i tidlig alder i andres tjeneste, hovedsakelig hos familien Whittle i London. Fruen i huset var en nær venn av prestene som ble sendt over fra kontinentet.

Hun er kjent hovedsakelig for sin medvirkning sammen med den salige John Roche i flukten til den eksentriske presten William Watson fra fengslet Bridewell. Roche byttet klær med presten og hun smuglet et tau inn i hans celle. Selv om han ble skadet da han falt fra taket, kom han seg unna, men tauet ble sporet til Margaret, som snart ble arrestert. Hun ble hardt torturert, men nektet å avsløre Watsons skjulested. Hun avviste også et tilbud om frihet hvis hun ville gå over til den anglikanske kirken. Hun kom for retten i Old Bailey den 29. august 1588 og ble henrettet ved henging i Tyburn dagen etter, sammen med en prest og fire legmenn, en av dem var John Roche.

Hun ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Hun ble tidligere minnet på dødsdagen 30. august.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:47