Den hellige Modwenna av Whitby (d. ~695)

Minnedag: 5. juli

Den hellige Modwenna (Modwen, Monenna, Edana, Medana, Monyna, Modyn, Modym, Modena, Mud, Merryn; fr: Modivene) ble født en gang på 600-tallet i Irland.

Få helgenbiografier presenterer større vanskeligheter enn den til Modwenna, for det finnes to helgener ved dette navn, Modwenna av Whitby (d. ca 695) og den hellige Modwenna av Burton-on-Trent (600-t?). De to levde på høyst forskjellige tidspunkter. I tillegg blandes disse sammen med to helgener ved navn Moninna (Moninna eller Monynna), en i det nordlige Irland, den hellige Monenna av Killeavy (d. ca 518) og en i sør, den hellige Monenna av Leinster (500-t), som også levde på forskjellige tidspunkter. Men alle disse fire har mange ganger smeltet sammen til én helgen.

Den eldste biografien som er bevart om Moninna/Modwenna, tilskrives en Concubran (Conchubranus), som vi ikke vet annet om enn at han angivelig døde i 1082. Den er trykt i bollandistenes Acta Sanctorum og et manuskript fra 1000-tallet finnes i British Museum. En annen versjon var av abbed Geoffrey av Burton (1114–50) i et manuskript fra 1200-tallet, men den eldste versjonen av hennes biografi ser ut til å være den i Codex Salmanticensis fra sent på 1300-tallet, som handler om Monenna og ikke blander inn Modwenna. John av Tynemouth sammenfattet biografiene i en biografi som er trykt i Capgraves Nova Legenda Angliae.

Denne Modwenna ble abbedisse og ga ly til prins Aldfrid (Aldfrith), sønn av kong Oswiu (Oswy) av Northumbria (655-70). Aldfrid søkte tilflukt i Irland etter at han etter farens død i 670 hadde blitt innblandet i en væpnet kamp om etterfølgelsesretten med sin halvbror, tronraneren Egfrid (Egfrith) (670-85). Den hellige Beda den ærverdige forteller oss at han ble værende der en tid. I 685 ble Egfrid drept i et slag mot pikterne og Aldfrid ble konge (685-704). Han inviterte da Modwenna med seg til England for å ta over klosteret til den hellige Hilda av Whitby (614-80) i Streaneshalch (Whitby).

Kong Aldfrid overlot sin hellige halvsøster Elfleda (653-714) i hennes varetekt. Både Elfleda og moren, den hellige Enfleda (Eanflaed) (626-ca 704), skal også ha styrt Whitby etter Hildas død. Danskene ødela Whitby og deres arkiver, så noen eksakte opplysninger har vi ikke. I det hele tatt vet vi så lite om denne Modwenna at hennes eksistens er tvilsom. Historien om at hun lærte opp Elfleda, minner sterkt om den hellige Modwenna av Trensalls (d. ca 900) opplæring av den hellige Edith av Polesworth (d. 871).

I sin biografi blander Geoffrey av Burton sammen Aldfrid av Northumbria, som besøkte Irland, med den hellige kong Alfred den store av Wessex og England, som regjerte fra 871 til 899, og han identifiserer Aldfrids søster Elfleda, som var abbedisse av Whitby og døde i 714, med Edith av Polesworth, tante til Alfred den store, som døde i 871. Når noen plasserer Modwenna på 800-tallet, er det en sammenblanding med den hellige Modwenna av Trensall i Staffordshire (d. ca 900).

Etter et kort opphold i Northumbria skal Modwenna ha vendt tilbake til Irland, men da hun hørte at hennes yngre bror Ronan arbeidet i Skottland som misjonær, sendte hun noen av sine åndelige døtre dit for å assistere ham i hans arbeid. De grunnla kommuniteter av nonner som tok seg av de syke og de fattige. Ronan ble biskop og var abbed av Luncarty nær Dundee i Skottland.

Modwenna skal ha besøkt sin bror i Skottland og grunnlagt syv kirker der i Kristi navn. En forfatter fra 1100-tallet lister opp de syv: Chilnecase (nå Whithorn) i Galloway, Dundeneval (nå Dundonald), Dumbarton, Castle Hill i Stirling, Dunedin (nå Edinburgh), Dunpeleder (nå Traplain Law) og Alyth. Hennes navn ble i Skottland til Edanna, Edan og Edin. En berømt skotsk historiker, F. Skene, hevdet for rundt hundre år siden at byen Edinburgh vokste frem fra en bosetning nær klostret til en irsk nonne ved navn Edin eller Moneda. Det gamle navnet Dunedin ble senere anglifisert til Edinburgh.

 Det sannsynlige tidspunktet for Modwennas død var rundt 695. Hun døde trolig i en av sine grunnleggelser i Skottland, «Lonfortin» nær Dundee (kanskje Luncarty i Perthshire). Ingen skotske klostre fra senmiddelalderen kan spores tilbake til noen av hennes angivelige grunnleggelser. Modwenna av Whitby kalles også Modwenna av Northumbria. Noen mener at Modwenna av Whitby og Modwenna av Skottland er to forskjellige personer. Hennes minnedag er 5. juli.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, britannia.com, celt-saints, killeavy.co.uk, rcnyaoh2.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet 27. mai 2004

av Webmaster publisert 27.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:47