Den hellige Nathalan av Aberdeen ( -~678)

Minnedag: 8. januar

Den hellige Nathalan (lat: Nathalanus) var en skotsk helgen fra området rundt Aberdeen. Man mener at han ble født i Tullicht og at han bygde kirker der og i Bothelim og Colle. Han er oppført i tidlige irske helgenlister, for eksempel den hellige Oengus' og Gormans martyrologier, og i det middelalderske Aberdeen-breviaret, men alt som er gjengitt der, er legender.

Folkloristisk innflytelse er tydelig i hans legende i Aberdeen-breviaret, som gjør ham til en rik adelsmann som bestemte seg for å bli eneboer og dyrke jorden fordi «det blant alt menneskelig arbeid kommer nærmest til guddommelig kontemplasjon», og han ga folk omkring mat i tider med hungersnød. En gang da det blåste opp til storm og han og hans hjelpere ikke var i stand til å høste inn avlingen, «murret han litt mot Gud», og i samvittighetsnag over dette låste han fast sin høyre arm til foten med en jernlenke og kastet nøkkelen i elva Dee.

Han avla løfte om at han ikke skulle fjerne lenken før han hadde besøkt gravene til de hellige apostlene Peter og Paulus, og i denne ubehagelige posisjonen reiste han til Roma. I Roma møtte han en gutt som tilbød ham en fisk for salg, og i magen på den fant han nøkkelen, uten rust. Han låste opp låsen og kastet lenken. For dette bemerkelsesverdige beviset på fromhet belønnet paven ham med bispesetet Aberdeen og bispeviet ham. Han dro tilbake til Skottland, residerte i Tullicht og grunnla mange kirker. Han fortsatte å bruke alle sine inntekter til de fattige som han hadde gjort før, og han tjente fortsatt til livets opphold med sine henders arbeid, mens han levde asketisk og forkynte evangeliet.

Han ble helligkåret ved at hans kult (som biskop) ble stadfestet den 11. juli 1898 (gruppen «Adomnán av Iona og hans 18 skotske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 8. januar, men 19. januar nevnes også. Han feires i bispedømmet Aberdeen. Mange mirakler skjedde ved hans grav i Tullicht, hvor hans relikvier ble bevart til reformasjonen. Det må nevnes at bispedømmet Aberdeen ennå ikke var formelt etablert. Det ble grunnlagt av den hellige Bean på begynnelsen av 1000-tallet og flyttet til Aberdeen av setets fjerde biskop, Nectan.

av Webmaster publisert 28.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47