Den salige Nikolas Cehelskyj (1896-1951)

Minnedag: 2. april

Den salige Nikolas Cehelskyj (1896-1951)

Den salige Nikolas Cehelskyj [Tsehelsky, Tsegelskij] (Mykola) ble født den 17. desember 1896 i landsbyen Strusiv i oblast (distriktet) Ternopil i Ukraina. Han tilhørte den gresk-katolske «unerte» Kirken i landet. I 1923 tok han eksamen ved teologisk avdeling ved universitetet i Lviv. Den 5. april 1925 ble han presteviet av metropolitt Andreas Septyckyj [Sheptytsky] (Andrij), som ledet den ukrainsk-katolske Kirke fra 1901 til sin død i 1944.

Nikolas var en nidkjær prest som sørget for sine sognebarns spiritualitet, utdannelse og velferd. Han var sogneprest i landsbyen Soroka i prostiet Hrymailivsk, hvor han bygde kirken. Etter krigen begynte epoken med total undertrykkelse, og Nikolas erfarte personlig ydmykelser, trusler og juling fordi han nektet å konvertere til den ortodokse kirke. Den 28. oktober 1946 ble han arrestert og den 27. januar 1947 ble han dømt til ti års fengsel. Selv om han hadde en hustru, to sønner og to døtre, ble han deportert til arbeidsleire i Mordovia i Russland, mens hustruen, tre barn og en svigerdatter ble fraktet til regionen Chytynska i Russland. Han levde i ekstremt forferdelige forhold, i en leir som var beryktet for sin strenghet og grusomhet, og han led store smerter på grunn av sykdom, men det knekket ikke hans sterke ånd. Han døde den 25. mai 1951 som martyr for sin tros skyld og er gravlagt på kirkegården i leiren.

Den 24. april 2001 ble dekretet som anerkjente hans og andre ukraineres martyrium (gruppen den salige Nikolas Carneckyj og hans 24 ledsagere) promulgert i Vatikanet av Helligkåringskongregasjonen i nærvær av pave Johannes Paul II (1978-2005). Dermed fikk de tittelen Venerabilis, «Ærverdige», og veien til saligkåring var åpnet. Gruppen består av åtte biskoper, seks sekularprester, syv ordensprester, tre ordenssøstre og en legmann.

De ble saligkåret den 27. juni 2001 av pave Johannes Paul II under hans besøk i Ukraina. Deres minnedag er 2. april, Nikolas Carneckyjs dødsdag. Samtidig ble to andre gresk-katolske ukrainere, en rutensk biskop og to latinske katolikker også saligkåret.

av Webmaster publisert 04.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47