Den hellige Nefydd ap Brychan (500-t)

Den hellige Nefydd levde på 500-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales, eller i alle fall ha tilhørt Brychans store familie. For det hersker en betydelig forvirring om denne helgenens identitet. Vår eneste kilde er Iolo-manuskriptene, som har hele fire alternativer:

(1) en sønn av Brychan; (2) en sønn av Rhun Dremrudd ap Brychan; (3) en sønn av Nefydd Ail ap Rhun Dremrudd; (4) en datter av Brychan.

Som sønn av Brychan blir han sagt å ha grunnlagt kirken i Llannefydd i Denbighshire og senere ha blitt biskop i nord, hvor han ble drept av de hedenske sakserne og pikterne. Ingen av de to versjonene av Cognatio de Brychan kjenner noe om en Nefydd i forbindelse med Brychans familie, og Iolo-notisene sier ikke noe om verken Nefydd ap Rhun eller hans sønn, utover å gi førstnevnte en bror, Andras, og sistnevnte en sønn, Tewdwr Brycheiniog. Nefydd er et velattestert mannsnavn, og den best kjente er Nefydd Hardd, som levde på 1100-tallet.

Som sønn av Rhun er det notert at Nefydd i sine yngre dager samlet en gruppe ledsagere og jagde på flukt de sakserne som hadde drept hans far i Merthyr Tydfyl. Han ble senere biskop i det nordre Britannia, hvor han ble drept av pikterne og sakserne. Andras, sønn av Rhun og bror av Nefydd, beskrives også som grunnlegger av St Andrew’s eller Dinas Powys nær Cardiff, og skulle derfor regnes som dets skytshelgen i stedet for den hellige apostelen Andreas.

Biskop Forbes identifiserer Nefydd med Neveth, som ble drept av pikterne og skottene og æres som martyr. Det kirkelige distriktet Neuyth (Nevay), nå slått sammen med Essie nær Meigle, ligger i det gamle piktiske territoriet. Kanskje Neveth var gravlagt i Neuyth. Skene bringer også Nefydd ap Rhun nordover, hvor han var biskop, og mener at hans navn trolig er bevart i Rosneveth, nå Rosneath.

Kirken i Llannefydd har i århundrer vært viet til Vår Frue med fest på hennes fødsel den 8. september. I Willis Edwards’ St Asaph (1801) heter det at kirken er viet til en St Efydd. Vi finner to andre angivelige sønner av Brychan i nærheten, Cynbryd i Llanddulas og Cynfran i Llysfaen.

For Nefydd som en datter av Brychan, se den hellige Hunydd ferch Brychan. Theophilus Jones og andre gjør henne også til skytshelgen for Llannefydd.

Kilder: Baring-Gould (7), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 27.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 13:59