Den salige Nikolas av Forca Palena (1349-1449)

Minnedag: 1. oktober

Den salige Nikolas av Forca Palena (1349-1449)

Den salige Nikolas (it: Nicola) ble født den 10. september 1349 i Forca Palena nær Sulmona i provinsen Chieti i regionen Abruzzo i Sør-Italia. Vi vet lite om hans barndom, men han ble prest og arbeidet i flere år i hjembyen, men så bestemte han seg for å vie seg til et liv av større strenghet. På begynnelsen av 1400-tallet dro han til Roma, kanskje på den tiden Innocent VII (1404-06) ble pave, for han var fra samme bispedømme som Nikolas. Han sluttet seg til en gruppe eremitter under ledelse av Rinaldo av Piemonte nær kirken San Salvatore, og Nikolas imponerte Rinaldo så mye at han senere gjorde ham til sin etterfølger både som leder for kommuniteten og som sogneprest for kirken.

Det er en viss diskusjon om når eremittene adopterte en separat regel, for i begynnelsen kan de ha levd som medlemmer av fransiskanernes tredjeorden (Tertius Ordo Franciscanus – TOF). Etter Rinaldos død hadde antallet eremitter blitt så høyt at Nikolas dro til Napoli med noen av dem og etablerte en ny kommunitet der. Nikolas var i Firenze i 1434 og 1437, og pave Eugenius IV (1431-47), som også var i byen, ga ham to nærliggende klostre for å reformere. Han ser ut til å ha fått andre monastiske klostre i løpet av de neste få årene, og i 1444 ble et nytt kloster åpnet på Janiculum i Roma med kirken Sant'Onofrio, og Nikolas bosatte seg der.

På et tidspunkt hadde han samlet sine grupper av eremitter under den hellige Hieronymus' vern og hadde dannet en egen kongregasjon, «Hieronymus-eremittenes orden» (Romitani di San Girolamo). Hans gode venn, den salige Peter av Pisa (1355-1435), hadde i 1380 grunnlagt en lignende orden, «St. Hieronymus' fattige brødre». De ble enige om at siden deres ordener var så like, burde de slås sammen. Når dette skjedde, er ikke klart, men den sammenslåtte ordenen, Hieronymittene, fikk pavelig godkjennelse i 1446, det vil si etter at Peter var død, men Nikolas var fortsatt i live. I 1668 slo pave Klemens IX (1667-69) denne ordenen sammen med Hieronymus-ordenen i Fiesole. Den forente ordenen fortsatte å virke helt frem til 1933. Kirken Sant'Onofrio er i dag senter for ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem.

Nikolas døde i 1449 i Roma, rundt 100 år gammel. Hans kult startet kort etter hans død og var sterk på 1500- og 1600-tallet. Hans legeme ble i 1712 overført til en grav under høyalteret i Sant'Onofrio, hvor det fortsatt hviler. Han ble saligkåret den 24. august 1771 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XIV (1769-74). Pave Benedikt XIV (1740-58), en anerkjent ekspert på salig- og helligkåringsprosesser, nektet å saligkåre Nikolas formelt uten at alle de formelle prosessene ble gjennomført. Hans minnedag er 1. oktober.

av Webmaster publisert 26.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:47