Den salige Nicholas Garlick (~1555-1588)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige Nicholas Garlick ble født ca 1555 i Dinting i Glossop i Derbyshire i England. Han var lærer i sju år, og ble presteviet i Douai i 1582 og dro på oppdrag til England i 1582-83. Han ble arrestert og forvist i 1585, men vendte tilbake senere det året. Han ble arrestert i 1588 og henrettet for å være prest i juli samme år i Derby ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», 33 år gammel. Sammen med Nicholas Garlick ble også de salige Richard Simpson og Robert Ludlam henrettet.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 24. juli.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:47