Den salige Nikolas Giustiniani ( -etter1180)

Minnedag: 21. november

Den salige Nikolas Giustiniani ble født i Venezia og var av en viktig adelsfamilie. Han sluttet seg til benediktinerordenen i klosteret San Niccolò de Lido.

Etter at alle brødrene hans var blitt drept i slaget ved Konstantinopel, fikk han pavelig dispens for å gifte seg og sikre familien arvinger. Han giftet seg så, og fikk seks sønner og tre døtre. På sine eldre dager vendte han tilbake til klosteret. Han er alltid blitt venerert i Venezia. Minnedag 21. november.

av Webmaster publisert 25.12.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:47