Den salige Nikolas Albergati (~1375-1443)

Minnedag: 9. mai

Den salige Nikolas Albergati (~1375-1443)
Skytshelgen for lærdom; for alle lærde menn

Den salige Nikolas Albergati (it: Niccolò) ble født rundt 1375 i Bologna i regionen Emilia Romagna i Nord-Italia. Han kom fra en velstående familie og studerte jus ved byens berømte universitet. Men i en alder av tyve år ble han i 1394 karteusermunk (Ordo Cartusiensis – OCart). Karteuserne er den strengeste og mest eneboeraktige ordenen i Kirken, men det er en orden som med sin vekt på mystisk bønn og askese hadde en betydelig appell til menn i senmiddelalderen. Etter noen år ble Nikolas utnevnt til prior i flere karteuserklostre etter hverandre. I 1417 lyktes det ved hans anstrengelser å forene ordenen, som hadde vært delt i to under Det store skisma i Kirken (1378-1417).

Samme år valgte folket og presteskapet i Bologna ham til sin nye biskop. Som i lignende saker var det bare en uttrykkelig ordre fra hans religiøse overordnede som fikk ham til å akseptere embetet. I motsetning til noen av sine likemenn levde han svært enkelt i et lite hus i monastisk strenghet, og han pleide også å besøke de fattige i deres egne hjem. Dette var vanskelige tider for Kirken, ikke bare på grunn av den omfattende korrupsjonen, men også fordi Kirken hadde blitt dypt splittet av konsilbevegelsen, for ikke å nevne det langvarige skismaet med østkirken. Nikolas viste seg som en effektiv reformator, og begynte med sitt eget kapittel ved katedralen. Han fortsatte med å reformere flere kongregasjoner og arbeidet effektivt på områdene utdannelse og velferdsarbeid. Han var en sjenerøs person overfor lærde menn og forfattere, og han var selv også forfatter. Hvis han hadde levd i mindre vanskelige tider, ville dette aspektet av hans innsats vært bedre kjent. En av hans protesjeer og sekretærer var Enea Silvio Piccolomini, den senere pave Pius II (1458-64).

Til tross for Bolognas opprør mot Kirkestaten valgte pave Martin V (1417-31) Nikolas til viktige diplomatiske misjoner til Frankrike, Milano, Firenze og Venezia og utnevnte ham til kardinal i 1426. Utenlandske hoff og italienske bystater satte pris på hans megling, og han hadde et slikt ry som megler at han fikk tilnavnet «fredsengelen». Han meglet mellom keiser og pave og paven og den franske kongen. Pave Eugenius IV (1431-47) satte også Nikolas høyt. Først utnevnte han ham til Storpønitentiar. Pønitentiariet (Poenitentiaria Apostolica) er den kirkelige instansen som avgjør vanskelige spørsmål vedrørende Botens sakrament og administrerer avlat, og storpønitentiaren er kardinalen som leder det.

Men Nikolas skulle få et enda viktigere verv. Pave Eugenius utnevnte ham til pavelig legat for åpningen av konsilet i Ferrara – Firenze. Det 17. allmenne konsil (Basel – Ferrara – Firenze) varte fra 1431 til 1449. Men paven oppløste det opprinnelige konsilet i Basel og bestemte den 30. desember 1437 at unionskonsilet skulle åpnes i Ferrara den 8. januar 1438, noe som også skjedde gjennom hans legat, kardinal Albergati. Den 10. januar 1439 ble konsilet flyttet fra Ferrara til Firenze, hvor paven residerte mellom 1434 og 1443 på grunn av den revolusjonære uro i Roma. På dette konsilet ble østkirkene forsonet med Roma, og deres representanter gikk med på doktrinene om pavelig primat, skjærsilden, eukaristien og til og med Filioque-tillegget i trosbekjennelsen.

I tillegg forlot de fleste konsilfedrene fra Basel det oppløste konsilet og sluttet seg til det i Firenze. Dermed resulterte Eugenius' pontifikat i pavedømmets triumf over konsiliarismen, men avtalen med grekerne ble forpurret av deres eget presteskap hjemme som ikke hadde deltatt på konsilet. Dette var ikke Nikolas' feil, men et eksempel på at utnevnte utsendinger ikke alltid tilfredsstiller dem som sendte dem. Eugenius fortsatte å konsultere Nikolas, og besøkte ham også til og med på dødsleiet.

Nikolas døde den 10. mai 1443 i Siena, hvor han visiterte et hus for augustinere, som han en del år hadde vært protektor for. Pave Eugenius brøt med sedvane ved å være til stede både rekviemmessen og begravelsen i Bologna. Han ble saligkåret den 25. september 1744 (dokumentet (Breve) var datert samme dag) ved at hans kult ble stadfestet av pave Benedikt XIV (1740-58). Hans minnedag er 9. mai, som skal være Nicolai translatio, hans translasjon, altså overføringen av hans relikvier. Hans navn står i Martyrologium Romanum. I kunsten bærer han kardinalhatt og kappe over sin karteuserdrakt. Han er skytshelgen for lærdom.

av Webmaster publisert 23.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:47