Den salige Nikolas Spira (1484-1568)

Minnedag: 10. juli

Den salige Nikolas Spira ble født i 1484 i Brussel i det nåværende Belgia. Han tilhørte en funksjonærfamilie, og hans far var advokat ved hoffet i Cambrai. Nikolas var både from og en dyktig administrator. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Grimbergen i provinsen Brabant i Flandern.

Der ble han utnevnt til subprior og prior. Hans utnevnelse til abbed skjedde i henhold til de privilegiene som pave Leo X (1513-21) hadde gitt til keiser Karl V (1519-56): De tretti kannikene valgte Nikolas og keiseren stadfestet valget i 1543. Han var en aktiv og besluttsom prelat fullstendig i sitt klosters tjeneste, et forbilde for sine medbrødre og en forsvarer av klostrenes rettigheter i de brabantiske land. Han var kjennetegnet av en spesiell andakt for alterets sakrament. Da protestantene fikk overtaket i 1566, måtte han forlate klosteret sammen med sine medbrødre og så noen timer senere klosterbygningene gå opp i flammer.

Nikolas ble rammet av en smertefull sykdom og døde den 10. juli 1568, rik på fortjenester i en alder av 84 år. Etter eget ønske ble han bisatt i kapellet for Vår Frue i klosterkirken. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 10. juli.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:47