Den hellige Nikon den tørre av Huleklosteret (1100-t)

Minnedag: 11. desember

Den hellige Nikon (ru: Никон) ble født en gang på 1000-tallet i Russland. Han var sønn av rike og fremstående foreldre, men han ga opp alt for Kristi skyld og ble munk ved Huleklosteret i Kiev, nå hovedstaden Kyjiv i Ukraina.

Huleklosteret ble grunnlagt i 1051 av den hellige Antonios Petsjerskij (983-1073). Klosteret ligger på en bratt skråning på vestbredden av elven Dnjepr sør for dagens bysentrum, og består av et forgrenet system av huler og underjordiske kirker. Klosteret består av to områder. Den eldste delen kalles nå «Nedre lavra» eller «De fjerne hulene». Da Antonios i 1057 trakk seg tilbake til en nærliggende hule hvor han gravde seg en ny celle, ble dette starten på «Øvre lavra» eller «De nære hulene» (ru: Blizjnie pesjtsjery), som også kalles St. Antonios-hulene. De fjerne hulene kalles også St. Theodosios-hulene etter klosterets andre hegumen, den hellige Theodosios Petsjerskij (ca 1008-74). I 1926 stengte sovjetregjeringen Huleklosteret, og først i 1992 vendte de ortodokse munkene tilbake.

I år 1096, da khan Bonjak og polovetserne angrep Kiev, ble Nikon tatt til fange sammen med noen andre munker. Angriperne behandlet ham brutalt mens de ventet på at løsepengene skulle betales. Da Nikon nektet å bli løskjøpt, begynte fangevokterne å sulte ham og å la ham ligge eksponert for vær og vind både sommer og vinter. Han ble mishandlet og slått hver dag i rundt tre år, for hans fangevoktere trodde at han ville endre mening og sende beskjed til sine slektninger og be om å bli frikjøpt.

Nikon takket Gud for alt, og en gang sa han til sin plageånd at Herren, gjennom Antonios' og Theodosios' bønner, ville returnere ham til klosteret innen tre dager, som den hellige Eustratius av Huleklosteret (d. 1097) hadde forutsagt da han viste seg for ham. Da kappet fangevokterne senene på baksiden av knærne hans og satte ham under streng bevoktning. Men plutselig, på den tredje dagen ved den sjette time, ble fangen usynlig. Samtidig hørte vokteren disse ordene: «Lov Herren fra himmelen» (Sal 148).

Nikon ble transportert til Dormisjonskirken, hvor liturgien ble feiret. Brødrene omringet ham og begynte å spørre om hvordan han var kommet dit. Nikon ønsket å skjule miraklet, men brødrene bønnfalt ham om å fortelle sannheten. Nikon ønsket ikke å få sine lenker fjernet, men hegumenen sa: «Hvis Herren hadde ønsket at du skulle forbli lenket, ville han ikke ha løslatt deg fra fangenskap».

Etter lang tid kom Nikons tidligere herre til Huleklosteret og gjenkjente sin tidligere fange, som var visnet av sult og blodtapet fra sine sår. Han kom til tro på Kristus og mottok dåpen. Etter å ha mottatt den monastiske tonsuren, ble han novise under Nikons veiledning.

Nikon døde på begynnelsen av 1100-tallet. Han ble kalt «den tørre» fordi han døde av blodtap og visnet bort på grunn av sine sår. Han ble gravlagt i De nære hulene i Huleklosteret. Selv om han ikke hadde nytt godt av god helse i dette liv, ble hans hellige relikvier glorifisert av å holde seg intakte.

Hans minnedag er 11. desember. I tillegg feires han den 28. september, som er synaxis (= fellesfest) for de hellige fra «De nære hulene» i Huleklosteret i Kiev. I tillegg feirer Den ortodokse kirke på andre søndag i fastetiden en «Synaxis for alle de monastiske fedre i Huleklosteret».

av Webmaster publisert 24.07.2010, sist endret 27.04.2019 - 00:46