Den hellige Ninian (~360 - ~432)

Minnedag: 16. september

Den hellige Ninian (Nynia, Ringan, lat: Ninianus) kjenner vi hovedsakelig fra den hellige Beda den Ærverdige. Etter tradisjonen som var vanlig på hans tid, var Ninian en britisk biskop som hadde fått opplæring i den kristne tro i Roma og deretter forkynte evangeliet blant de sørlige pikterne. Hans senter var i Candida Casa, «Det hvite Hus» i Whithorn i Galloway i det sørlige Skottland. Det fikk sitt navn etter den hvitmalte steinkirken han bygde der. Like ved grunnla han et kloster, og herfra evangeliserte han og hans munker.

Ninian var sønn av en høvding i Cumbria. Da han ble kristen, bestemte han seg for å besøke Roma, og der gjorde han i mange år stadige fremskritt i hellige dyder og selvdisiplin. Men han glemte aldri sine landsmenn som aldri hadde hørt evangeliet, så han bestemte seg for å vende hjem. I 394 ble han konsekrert til biskop av pave Siricius. På sin vei tilbake til Britannia ble han venn med den hellgie Martin av Tours. Han etablerte sitt sete i Whithorn, og da han hørte at Martin var død, viet han kirken til sin venn.

Det har vært mye diskusjon om St. Bedas kilder og nøyaktighet når det gjaldt St. Ninian og omfanget av hans misjonsarbeid, men siden 1984 har utgravninger i Whithorn avslørt et sted av stor betydning, og det er funnet rester av en hvitmalt kirke. Dedikasjonen til St. Martin, som Beda nevner, har vært omstridt. Det har vært foreslått at Ninian hadde med seg en relikvie av St. Martin til Whithorn, kanskje for et underordnet kapell i eller nær klosteret, og at Ninians klostervesen var inspirert av Martin av Tours, som han ikke nødvendigvis besøkte, noe forskerne nå mener er usannsynlig.

Det er usikkert hvor stort hans misjonsområde var, og det er ikke sikkert St. Ninian's Isles markerer noen yttergrense. Men det er mange dedikasjoner til St. Ninian i ulike deler av Skottland, og tre i Nord-England.

Videre detaljer blir gitt i den senere biografien om Ninian som ble skrevet av den hellige Ailred av Rievaulx på 1100-tallet. Han understreker miraklene Ninian skal ha gjort, spesielt at han kurerte en høvdings blindhet og bevirket utallige omvendelser. Grunnleggelsen i Whithorn utøvde etter hvert betydelig innflytelse blant de keltisktalende kristne på de britiske øyer. Som en «grunnlegger»-helgen før den hellige Kolumba var Ninian høyt æret ved valfarter til Whithorn i middelalderen frem til 1500-tallet, og på denne tiden hadde hans kult spredt seg til Kent og Danmark. Han er fortsatt høyt æret, spesielt den 26. august.

Hans minnedag ellers er 16. september. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 03.06.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:47