Den salige Norbert Marstaller (d. 1645)

Minnedag: 30. oktober

Den salige Norbert Marstaller ble født på slutten av 1500-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Steingaden i distriktet Weilheim-Schongau i Bayern.

Norbert fikk sin åndelige utdannelse i klosteret i Pont-à-Mousson i departementet Meurthe-et-Moselle i Lorraine under ledelse av den salige reformatoren Servatius de Lairvelz (1560-1631). Deretter ble han utnevnt til novisemester for det felles novisiatet for hele den bayerske provinsen, en funksjon som han utøvde også etter at han var valgt til abbed av Steingaden i 1623. Han deltok ved overføringen av den hellige Norberts relikvier fra Magdeburg til Strahov ved Praha.

Da svenskene herjet i Bayern i 1632, ble Norbert værende hos sine og bisto dem midt i farene i tretten år. Abbed Norbert hadde en stor ærbødighet for Jomfru Maria, og han påkalte henne spesielt under tittelen «Barmhjertighetens mor». Norbert døde i 1645. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 30. oktober.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48