Den salige Norbert Höcht (~1596-1634)

Minnedag: 24. november

Den salige Norbert Höcht ble født rundt 1596 i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Windberg i nærheten av Straubing i Bayern.

Norbert hadde svak helse. Han avla sin sognepresteksamen i 1619 og ble deretter sogneprest i et av de omliggende sognene. På denne tiden overfalt svenskene Bayern, men Norbert forble modig i sitt sogn selv om alle de andre medbrødrene flyktet.

I november 1634 trengte de svenske soldatene inn i huset under en katekese. Norbert tok korset i hånden, men da ga en av soldatene ham et dødelig slag i hodet med sverdet. Kannikene i Windberg bevarte i lang tid det krusifikset som han holdt i hånden da han ble drept, og også soldatens sverd. Norbert æres som salig av premonstratenserne med minnedag 24. november.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48