Den hellige Nicholas Owen (~1550-1606)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Nicholas Owen ble født ca 1550 i Oxfordshire i England. Hans familier var recusanter, det vil si at de nektet å gå i anglikanske gudstjenester, og Nicholas ble opplært tidlig i livet som snekker og tømmermann. Dette gjorde ham i stand til å bygge skjulesteder for prester i ulike landsens hus med ekstraordinær dyktighet og kløkt over en periode på 26 år. Slik hjalp han i Jakob Is regjeringstid å redde livet til mange prester og formuen til mange recusantfamilier. Det er sagt at trolig gjorde ingen enkelt mann mer for å bevare den katolske religion i England under forfølgelsestiden.

Eksempler på hans arbeid er bevart i Sawston Hall i Cambridgeshire, Hinlip Hall og Huddington Court i Hereford and Worcester, Harrowden i Northamptonshire, Coughton Hall i Warwickshire og Broadokes i Essex. Alle bygde han helt alene, om natten og i fullstendig hemmelighet. Etter å ha arbeidet på denne måten i mange år, ble han før 1580 opptatt som legbror i Jesu Selskap. Han var blant de første engelske legbrødre, men selvsagt måtte hans forbindelse til ordenen holdes strengt hemmelig.

Tre ganger ble Owen satt i fengsel, første gang etter arrestasjonen av den hellige Edmund Campion, som han tjente og lovpriste. Neste gang var etter fengslingen av John Gerard, hvis flukt fra Tower han planla og utførte, og tredje gang var mens han tjente provinsialen Henry Garnet i Hinlip Hall. Her ga han opp etter fjorten dager uten mat i sin egen hemmelige hule og meldte seg selv til underheroldene i håp om at de ville avblåse jakten på prester.

Han ble tatt til Tower of London og nådeløst strukket, selv om han var lovlig fritatt for denne torturen på grunn av brokk. Da han hele tiden nektet å gi opplysninger om hvor prestene holdt til, ble han igjen strukket, inntil han den 2. februar døde en smertefull død etter at hans vitale organer hadde blitt ødelagt under torturen, han ble bokstavelig talt revet i stykker. Geheimerådet hevdet at han hadde begått selvmord, men få samtidige trodde på det.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Tidligere ble han minnet den 22. mars.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48