Den hellige Nikolaus studitten ( -863)

Minnedag: 4. februar

Den hellige Nikolaus var en kreter som ble abbed i Studius-klosteret i Konstantinopel. Sammen med patriark Nikeforos og andre ble han forvist på grunn av motstand mot ikonoklasmen (billedstormen). Han ble drevet i eksil også ved en senere anledning, fordi han hadde tatt patriark (den hellige) Ignatius' parti mot Fotius. Han fikk til slutt friheten tilbake, og døde blant sine munker. Minnedag 4. februar.

av Webmaster publisert 04.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48