Den hellige Nyfain ferch Brychan (400-t)

Den hellige Nyfain (Nefyn) levde på 400-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children oppgir David Nash Ford hennes fødeår til ca 458. Hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Hennes navn staves Nyuein og Nyuen i de to versjonene av Cognatio de Brychan, hun kalles Drynwin i Jesus College MS 20 og Nefyn i de senere genealogiene i Peniarth MS 74, Myvyrian Archaiology og Iolo-manuskriptene.

Hun var gift med Cynfarch Oer (Cynfarch Gul ab Meirchion), konge av North Rheged, og de ble foreldre til sønnen Urien Rheged og datteren Efrddyl, som ifølge en av Triadene var tvillinger, og Lleuddun Luyddog. Efrddyl ble gift med Elidyr Gosgorddfawr.

Kirken i Nefyn (eller Nevin) i Carnarvonshire har feilaktig vært antatt å ha vært viet til henne. Kirken ble i gamle dager kalt Llanfair yn Nefyn med sin fest den 15. august, og markeder ble holdt den 24. mars og 14. august, vigiliene for to Mariafester. Ingen kirker er kjent for å ha vært viet til henne, og noen minnedag finnes heller ikke i noen av de walisiske kalenderne.

Rice Rees mener at hun trolig heller er barnebarn enn datter av Brychan. Hun må ikke blandes sammen med den mannlige helgenen Nuvien eller Nyveyn fra Monmouthshire.

Kilder: Baring-Gould (7), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 22.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:01