Den hellige Nymfa av Palermo (d. ~316)

Minnedag: 10. november

nullSkytshelgen for Santa Ninfa i provinsen Trapani på Sicilia; medskytshelgen for Palermo

Den hellige Nymfa (Nympha; it: Ninfa) var en jomfru fra Palermo på Sicilia, hvor hun levde på begynnelsen av 300-tallet.

En form av legenden forteller at Ninfa var datter av Aurelian, prefekt for Palermo på keiser Konstantin I den stores tid (306-37; enekeiser fra 324), det vil si på begynnelsen av 300-tallet. Nymfa konverterte til kristendommen, og avgjørende for denne beslutningen var hennes møte med biskop Mamilian av Palermo og deres samtaler. Prefekt Aurelian ville gjøre hva som helst for å trekke sin datter bort fra den nye religionen, så han arresterte byens biskop Mamilian og to hundre andre kristne. Men hans forsøk var forgjeves, og etter at de kristne var blitt utsatt for tortur, ble de kastet i fengsel. Nymfa var sammen med sine nye trosfeller. En engel satte dem fri og førte dem ut til havet, hvor de fant en båt som tok Mamilian og Nymfa nordover til øya Giglio, hvor de ble værende i bønn og ensomhet.

De var ivrige etter å besøke Roma og apostelfyrstenes graver, og etter himmelsk veiledning gikk de i land på et sted kalt Bucina, som var bebodd av mange hedninger. Etter et besøk til apostlenes graver døde Mamilian, og Nymfa gravla ham i nærheten av Bucina. Etter rundt ett år døde også Ninfa den 10. november 316 og ble gravlagt på et sted hvor det var bevart levningene av andre martyrer (man mente derfor at hun var død som martyr). De kristne på stedet påkalte henne fordi de ble rammet av tørke, og de ba henne om å gå i forbønn hos Gud om regn. Det etterlengtede miraklet skjedde og de troende begynte å ære henne som helgen. Hennes navn nevnes i ulike lidelseshistorier for andre martyrer som de hellige Marius og Marta og deres barn.

En annen versjon av legenden sier imidlertid at Nymfa levde på 400-tallet, og at da goterne invaderte Sicilia, flyktet hun til det italienske fastlandet og døde en naturlig død i Savona i Toscana på 500-tallet. Noen mener at det er snakk om to forskjellige helgener, en martyr og en bekjenner.

Den eldste notisen om Nymfa er fra 800-tallet, da det i biografien om pave Leo IV (847-55) nevnes at han donerte en gave til kirken Santa Ninfa martire, som lå i Porto ved Roma. Hennes relikvier ble oppbevart sammen med relikviene av de hellige Tryfon og Respicius i hospitalet Santo Spirito in Sassia, ikke langt fra Peterskirken i Roma. Dette hospitalets kirke var titularkirke for en kardinal, men denne verdigheten ble i 1566 overført til kirken Sant’Agostino av den hellige pave Pius V sammen med relikviene av disse tre helgenene.

Senere ble hennes relikvier plassert i forskjellige kirker i Roma, San Trifone ved Piazza Fiammetta (1113), San Crisogono (1123) og i katedralen i Palestrina i provinsen Roma (1116). I 1098 hadde den salige pave Urban II (1088-99) plassert hennes hode i den romerske kirken Santa Maria in Monticelli. Den 5. september 1593 kom et sølvskrin som inneholdt Nymfas hode til Palermo, hennes fødeby. Relikvien ble høytidelig mottatt av byens senat før den ble plassert under et alter i katedralen i Palermo, hvor hun hadde vært æret i hvert fall siden 1483. Alteret ble vigslet i 1598. Overføringen av skrinet fra den romerske kirken Santa Maria in Monticelli til hjembyen var mulig på grunn av den aktive innsats som grevinnen av Olivares var i stand til å utrette i Vatikanet. Hennes kult spredte seg til andre sicilianske byer, og byen Santa Ninfa i provinsen Trapani på Sicilia bærer hennes navn.

Før 1624 hadde Palermo fire skytshelgener, en for hver av de fire hoveddelene av byen. Disse var de hellige Agathe av Catania (ca 225-ca 251) (født i Palermo), Kristina av Bolsena (d. ca 304), Nymfa og Olivia av Palermo. Deres statuer finnes på de fire husene rundt plassen Quattro Canti i sentrum av Palermo. For etter pesten i 1624, som forsvant i det øyeblikket da relikviene av den hellige Rosalia av Palermo (d. ca 1166) ble båret i prosesjon, ble hun da kjærlig kalt «Santuzza» av alle mennesker i Palermo. Da måtte Agathe, Nymfa, Kristina og Oliva tre til side for å la Rosalia ha den ubestridte tittelen «skytshelgen for Palermo». I 1652 ble også den hellige Benedikt Maureren (ca 1526-89) en av Palermos skytshelgener.

I Martyrologium Romanum som ble revidert av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), ble Nymfa satt inn sammen med Tryfon og Respicius den 10. november, men uten noen stedsangivelse, som allerede var tradisjonen i den romerske kirken. Dette ble gjentatt også i senere utgaver av martyrologiet, det vil si den fra 1748 bestilt av pave Benedikt XIV (1740-58), og den i 1913 på oppdrag av den hellige pave Pius X (1903-14). Nymfa, Tryfon og Respicius hadde en felles minnedag helt fra 1000-tallet til 1900-tallet, men ved Vatikanets kalenderrevisjon i 1969 ble deres navn strøket i Kirkens universalkalender på grunn av mangel på dokumentasjon og henvist til lokale kalendere, for eksempel i Palermo. Nymfas translasjonsfest feires i Palermo den 19. august, da i det minste en del av hennes relikvier kom til byen.

Tryfon står fortsatt i Martyrologium Romanum (den 1. februar, ikke 10. november), men Respicius og Nymfa har blitt fjernet. På bilder finner man henne ofte ved siden av Rosalia, som i motsetning til henne ikke har martyrpalme.

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, CE, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, it.wikipedia.org, zeno.org, forzapalermo.com, enrosadira.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. juli 2005

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48