Den hellige Oncho av Clonmore ( -~600)

Minnedag: 15. april

Den hellige Oncho (Onchu, Onchuo) levde i Irland på 500-tallet. Han var pilegrim, poet og vokter av de keltiske tradisjonene, og han var også relikviesamler. Mens var på leting etter minner etter de irske hellige, døde han rundt år 600 i klosteret Clonmore, hvor den hellige Maedhog da var abbed. Hans legeme ble gravlagt der sammen med de relikviene han hadde samlet. Hans minnedag er 15. april, men 8. februar nevnes også.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48