Den salige Oda av Rivreulle (~1134-1158)

Minnedag: 20. april

Den salige Oda av Rivreulle (~1134-1158)

Den salige Oda (fr: Ode; Odette) ble født rundt 1134 i borgen Aluet i Anderlues i grevskapet Hainaut/Henegouwen (Hennegau; lat: Hannonia; eng: Hainault) i Brabant i det nåværende Belgia. Hun kom fra en adelsfamilie, og foreldrene ville at hun skulle gifte seg med en ung adelsmann fra regionen, ridderen Simon. Men hun ønsket å gå i kloster, så hun svarte «nei» ved alteret da presten skulle vie henne. Deretter rispet hun seg opp i ansiktet for å gjøre seg mindre attraktiv for menn (andre kilder sier at hun skar av seg nesen). Etter at hun på denne måten hadde ødelagt sitt utseende, fikk hun likevel lov av sine foreldre til å følge sitt kall.

Hun trådte inn som nonne hos premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Hun ble kanonisse i deres kloster i Rivreulle (Rivroëlles). Det sto under ledelse av abbeden av klosteret Bonne-Espérance nær Binche i Hainaut/Henegouwen i bispedømmet Tournai i Belgia. Senere ble hun priorinne i Rivreulle. Hun døde den 20. april 1158 i sitt kloster Rivreulle (i dag Peissant), knapt 25 år gammel. Hun ble gravlagt i klosteret Bonne-Espérance (i dag seminar for bispedømmet Tournai). Hennes minnedag er dødsdagen 20. april. Hennes kult har aldri blitt offisielt stadfestet, men hun omtales vanligvis som salig.

Odas heroiske handling for å bevare sin jomfruelighet er beskrevet av Filip av Harvengt, berømt prior av Bonne-Espérance, som skrev hennes biografi. I denne hennes Vita berømmer han hennes askese, nestekjærlighet og heroiske tålmod i lidelse. Hennes historie er et eksempel på en vanlig hagiografisk formel: en vakker, ung adelskvinne risper seg opp i ansiktet for å gjøre seg selv mindre attraktiv for menn, slik at hun i fred kan følge sitt kall og vie seg til et religiøst liv. Noen kilder opererer med en uspesifisert hellig Oda fra 1100-tallet under 3. november, som «tilhørte en adelsfamilie og utstrålte Guds godhet», og det må være snakk om denne Oda.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:48