Den hellige Odran av Íseal Ciaráin (500-t)

Minnedag: 16. mai

Den hellige Odran (Odhran, Odhrán, Ódhrán, Odhron, Odrian; eng: Oran, Otteran; lat: Otteranus, Odranus) levde på 500-tallet i Irland. Navnet kommer fra odhar (= gråbrun farge), som også kunne brukes som navn på en ku av denne fargen, noe som vises av den hellige Kieran av Clonmacnoises (ca 515-ca 549) berømte odhar. Navnet Odran ble båret av mange helgener, og hele femten av dem sto i listen over homonyme helgener.

Han ble sagt å ha vært en eldre bror av Kieran av Clonmacnoise. Odran sønn av Beoaidh er hovedsakelig kjent fra Kierans nedtegnelser som tilskriver ham embetet som prior i Íseal Ciaráin i Bryanmore Upper (Bruidhean Dá Choga) i sognet Drumraney i baroniet Kilkenny West i grevskapet Westmeath. Kieran sies å ha bodd en stund sammen med Odran før han grunnla sin egen første kirke. Martyrologiet fra Donegal spekulerer i at han kan ha vært den presten ved navn Odran som minnes den 16. mai.

Kilder: Ó Riain - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. juni 2015

av Per Einar Odden publisert 13.06.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:05