Den hellige Odulf ( - ~855)

Minnedag: 12. juni

Den hellige Odulf ble født en gang på 700-tallet i Oorschot i Nord-Brabant (i dag Nederland). I ungdommen utmerket han seg både for intelligens og fromhet, og han ble prest. Etter noen år ble han sendt av St. Fredrik av Utrecht for å fullføre omvendelsen av de delvis konverterte friserne. Han satte opp sin base i Stavoren, hvor han bygde både kirke og kloster. Han arbeidet mange år i det samme området, vendte tilbake til Utrecht og døde der en 12. juni ca 855. Hans legeme ble skrinlagt, hans kult vokste og flere kirker ble viet til ham i Nederland og Belgia.

Hans relikvier ble tidlig på 1000-tallet røvet av vikinger som tok dem med til London. Biskop Aelfward av London kjøpte dem for den høye sum av 100 mark og ga dem til Evesham-klosteret, som han fortsatt ledet. Dit kom de i 1034. Relikvienes tilstedeværelse i klosterkirken ga den heder og prestisje. Men senere prøvde den normanniske abbed Walter av Evesham å flytte dem til Winchcombe. Eveshams kronikør forteller at da ble skrinet så tungt for dem som bar det, at de ikke var i stand til å fortsette, men da de vendte tilbake til Evesham, virket skrinet lett som en fjær. Det fortelles også at dronning Edith ble blind da hun ønsket å innlemme noen av hans relikvier i sin private samling. Begge disse historiene ble tolket til at Odulf mislikte å bli fjernet, og ønsket å ligge uforstyrret i sitt adopterte hjem i Evesham.

Men det faktum at hans relikvier ble stjålet fra Stavoren, mens tradisjonen i Utrecht sa at Odulf var gravlagt i selve Utrecht uten noen translasjon til Stavoren, gjør påstanden fra Evesham svært tvilsom. Dette hindret ikke at Odulfs fest ble feiret den 12. juni, med en translasjonsfest den 10. oktober og en annen den 24. november.

av Webmaster publisert 22.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48