Den hellige Ødbynd av Bøstrup

Minnedag: 6. januar

Den hellige Ødbynd er en lokal dansk helgen, en av mange som man bare har overlevert navnet på. Han var knyttet til landsbyen Bøstrup på øya Langeland.

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:06