Den salige Henrik Salvá Ministral (1874-1936)

Minnedag: 6. november

522.14gEn kapusinerlegbror. Gruppe 14g av de 522 martyrer fra Den spanske borgerkrig

Gruppe 14 består egentlig av 147 martyrer under navnet: De salige Manuel Borràs Ferré, hjelpebiskop i Tarragona i Spania, Modesto Pamplona Falguera FSC og 145 ledsagere fra ulike kongregasjoner og sekularprester fra erkebispedømmet Tarragona, drept av hat til troen under Den spanske borgerkrig mellom 1936 og 1939. Men vi har valgt å dele dem i syv undergrupper, sortert etter ordenstilknytning.

Den syvende og siste gruppen består av en legbror fra kapusinerordenen (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap), drept av hat til troen den 25. august 1936 i Spania.

1. Den salige Henrik Salvá Ministral (kat: Enric; sp: Enrique), ordensnavn Karmel av Colomers, legbror OFMCap, ble født den 21. mars 1874 i Colomers (sp: Colomés) i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Ved utbruddet av borgerkrigen og den påfølgende revolusjonen i juli 1936 var br. Karmel i klosteret i Tarragona. Sammen med andre munker og katolikker i byen ble han arrestert og internert på fengselsskipet Río Segre, hvor han ble utsatt for avhør av en revolusjonskomité.

Den 25. august ble han fjernet fra skipet sammen med 27 andre katolikker, som ble fraktet i en lastebil til kirkegården i Valls i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania. Før de forlot skipet, knelte de tre brødrene i gruppen for å motta syndsforlatelse og tilgi på forhånd dem som skulle drepe dem. De ble drept ved kirkegården i Valls. Han døde sammen med den salige Antonius Vilamassana Carulla CMF.

 Bispedømmets informativprosess ble åpnet den 28. april 1952 og avsluttet den 29. mai 1959. Dekretet om gyldigheten av bispedømmets informativprosess ble utstedt den 4. desember 1992, og sakens Positio ble sendt til Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet i 2000 og 2003. Den 28. juni 2012 undertegnet pave Benedikt XVI (2005-13) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente hans død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og han fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdig».

Han ble saligkåret av pave Frans den 13. oktober 2013 i Tarragona i provinsen av samme navn i regionen Catalonia i Spania sammen med martyrer fra andre kongregasjoner og bispedømmer i gruppen «522 martyrer fra Den spanske borgerkrig». Som vanlig i dette pontifikatet ble saligkåringen ikke foretatt av paven selv, men av hans spesielle utsending, i dette tilfelle Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB. Minnedag for alle de 522 er 6. november.

Kilder: newsaints.faithweb.com, caputxins.cat - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. desember 2013

 

av Per Einar Odden publisert 01.12.2013, sist endret 02.10.2017 - 16:57