Den hellige Hosanna av Howden (~698-~750)

Minnedag: 18. juni

Den hellige Hosanna (Osanna) ble født rundt 698, trolig som datter av kong Aldfrid (Aldfrith) av Northumbria (685-704) og hans hustru, den hellige Cuthburga av Wimborne. Det er imidlertid noe usikkerhet, for selv om Hosanna blir sagt å ha vært søster av kong Osred av Northumbria, sies det ikke noe om hvilken Osred. Vi går ut fra at det var Osred I (ca 696-716), som var konge av Northumbria fra 704 til sin død. Det kan imidlertid også ha vært kong Osred II (789-90), men moderne historikere kjenner ikke til at noen av dem hadde en søster. Vi hører ikke noe om henne i de eldste historiske kildene, og det er noe tvil om hennes eksistens.

Hosanna døde rundt 750 og ble gravlagt i kollegiatskirken i Howden i Humberside i Yorkshire. Men der ble hun ikke æret spesielt, og hennes hellighet ble manifestert først betydelig tid etter hennes død.

Legenden forteller at en dag gikk rektorens konkubine inn i kirken, og tankeløst satte hun seg ned på Hosannas grav. Plutselig merket hun at hun ikke klarte å reise seg. Hun vred seg, gråt og kjempet, men ingenting nyttet. Hun ropte på sine venner, og de trakk i henne og skjøv på henne så de skadet henne og rev i stykker klærne hennes, men fortsatt kunne hun ikke rokkes fra gravsteinen hvor hun satt. Til slutt skjønte hun at en straff var falt på henne og at hun på denne måten var kalt til anger og bot. Med mange tårer lovte hun å forbedre sitt liv og skille seg fra presten hun hadde levd sammen med, og da hun hadde avlagt et løfte om dette, var hun i stand til å reise seg igjen, men ikke før kjolen var revet i stykker og huden hennes var merket av mange piskeslag.

Hosannas relikvier ble bevart i en kirke i Nederland, og der ble det hevdet at hun var en northumbrisk prinsesse fra 600- eller 700-tallet. Bollandistene gir henne en minnedag den 18. juni og bygger på autoriteten til Gerald av Wales (Giraldus Cambrensis) (d. ca 1220).

av Webmaster publisert 28.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:48