Noter og kildehenvisninger

Under noter har jeg bortsett fra to tilfeller kun henvist til norsk litteratur, som en ungdom lett kan kjøpe eller låne på biblioteket.

1.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 1-4.
2.
Mer utførlig om vikingene:
VIKINGENE J.W. Cappelens Forlag, OSLO 1975.
LANDET MED DE MØRKE SKIPENE av Fredrik Paasche, OSLO 1977, s.27-93.
NORGES HISTORIE; bind 2 av Erik Gunnes, J.W. Cappelens Forlag, OSLO 1976, s.46-62.
3.
Mer om normannerne:
KULTURHISTORISK LEKSIKON FOR NORDISK MIDDELALDER, bind 12, s.338-342.
Mer om reformbevegelsen i Normandie og kirkens innflytelse på Olav Haraldsson:
NOREGS KYRKJESOGA av Oluf Kolsrud, OSLO 1958, s.136-137.
4.
Om religiøse forestillinger i hedensk tid i Norge:
VERDENSTREET av Vera Henriksen, OSLO 1984.
NORRØN MYTOLOGI av Anne Holtsmark, OSLO 1970.
NORGES HISTORIE; bind 2 av Erik Gunnes, J.W. Cappelens Forlag, OSLO 1976, s. 157-173 og 178-181.
5.
Møte mellom hedensk religion og kristendom:
NORSKE HELGENER av Sigrid Undset, OSLO 1937, s.21-84.
NORGE MØTER KRISTENDOMMEN av Fritjof Birkeli, OSLO 1979.
NORGES HISTORIE; bind 2 av Erik Gunnes, J.W. Cappelens Forlag, OSLO 1976, s. 223-229.
6.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 47 og 122.
7.
Mer om Karl den Store:
DEN KATOLSKE KIRKE GJENNOM ÅRHUNDRENE av W.L.Helwig, BERGEN, s.57-61 (utgitt på norsk av Franciskussentrum BERGEN).
8.
Mer om der kirkelige forfall etter Karl den Store og reformen fra Cluny:
DEN KATOLSKE KIRKE GJENNOM ÅRHUNDRENE av W.L.Helwig, BERGEN, s.61-72.
9.
Mer om ættesamfunnets natur og avvikling:
FRA ÆTTESAMFUNN TIL STATSSAMFUNN av Arne Odd Johnsen, OSLO 1948.
NORGES HISTORIE; bind 2 av Erik Gunnes, J.W. Cappelens Forlag, OSLO 1976, s. 13-15, 173-178 og 253.
10.
NORSKE HELGENER av Sigrid Undset, OSLO 1937, s.42.
11.
NORGE MØTER KRISTENDOMMEN av Fritjof Birkeli, OSLO 1979, s. 60-62.
12.
Foredrag holdt av Grethe Authén Blom trykket i:
OLAV KONGE OG HELGEN, MYTE OG SYMBOL av St. Olav Forlag 1981, s.63-83.
13.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 58.
14.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 121.
15.
GULATINGSLOVI av Det Norske Samlaget, OSLO 1969, s.282-284.
16.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 181.
17.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 181.
18.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 118.
19.
HEDENSKAP OG KRISTENDOM av Fredrik Paasche, OSLO 1948, s. 310-315.
20.
PASSIO OLAVO oversatt av Eiliv Skard, OSLO 1970.
21.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 164.
22.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 187.
23.
OLAV DEN HELLIGES SAGA av Snorre Sturlason, kap. 202.
24.
DIE HEILIGEN HEUTE EHREN av Wolggang Beinert, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1983, s.64-65.
25.
DIE HEILIGEN KÖNIGE BEI DEN ANGELSACHSEN UND DEN SKANDINAVISCHEN VÖLKERN av Erich Hoffmann, Karl Wachholtz, Verlag Neumünster, s.23-46.

For alle som er interessert i å lese mer om hellig Olav, kan jeg anbefale de bøker ovenfor som jeg har skrevet med store bokstaver. De som vil lese om hellig Olavs innflytelse på norsk historie og om pilegrimsferdene til Nidaros og Stiklestad, vil jeg anbefale:

A.
OLAVS DYRKING I NIDAROS OG NORD-EUROPA av Andr. Seierstad, Nidaros 1930.
B.
HELLIG OLAV av Vera Henriksen, OSLO 1985, s.211-306.
C.
OLAV KONGE OG HELGEN, MYTE OG SYMBOL av St. Olav Forlag 1981, s.85-103 og 155-173.
D.
PILEGRIMSVEIENE av Olav Hummelvold, RØROS 1980.
E.
I PILEGRIMENES FOTSPOR TIL NIDAROS av Eivind Luthen, J.W. Cappelens Forlag, OSLO 1992
Forrige kapittel Innholdsfortegnelse
av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 04.10.2013 - 13:58