Den hellige Olcán av Armoy (400-t)

Minnedag: 20. februar

Den hellige Olcán (Olcan) levde på 400-tallet i Irland. Han kom fra kongeriket Dál Riata (Dalriada, Dál nAraidi), et territorium som tilsvarer den nordlige delen av dagens grevskap Down og mye av grevskapet Antrim i den delen av den nordlige provinsen Ulster i Irland som i dag tilhører Storbritannia. Naboterritoriene ble kontrollert av andre herskerdynastier: den sørlige og vestlige delen av Antrim og den vestlige delen av Down av Cruithni, og den østlige delen av Down av Dál Fiatach.

Olcán ble en disippel av den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (385-461), og han grunnla sin kirke i Armoy (Oirthear Maighe; moderne irsk: Airther Maige) i baroniet Cary nordøst i grevskapet Antrim. Han skal ha blitt vigslet til biskop av Patrick i Dunseverick Castle i Antrim. Patricks biograf Tírechán forteller på 600-tallet at Patrick hadde gitt en del av de dyrebare relikviene av de hellige Peter og Paulus og andre helgener, en av Armaghs stolteste skatter, til Olcán, noe som indikerer hvor mye Patrick og hans medarbeidere forventet av Olcán og deres allianse med Dál Riata. Imidlertid fikk Dál Riata i Irland ingen lykkelig skjebne, og deres fremtid lå heller i Skottland, spesielt i Argyll. Som en konsekvens av å miste den politiske støtten, ble Olcáns kirke lett utsatt for fordrivelse.

Det fortelles en merkelig historie om kong Saran av Dalriada. Han var en hardnakket hedning, og på grunn av hans motstand hadde Patrick forbannet ham og sagt at han aldri skulle komme til himmelen. Noe senere brakte Saran en rekke fanger til sitt territorium etter et angrep, og grepet av medfølelse over den brutale måten de ble behandlet på, ba biskop Olcán om at de måtte overlates til ham. Saran svarte at han ville gjøre det bare på en betingelse, nemlig at Olcán skulle love ham himmelen som belønning. Dette gjorde Olcán. Kort etter møtte Patrick Olcán og var rasende på ham fordi han hadde lovt himmelen til den mannen som han hadde nektet den. Olcán ba om tilgivelse og knelte for Patrick som tegn på underkastelse. Men den rasende Patrick ba sin vognfører til å kjøre over den prostrerte biskopen, men vognføreren svarte at han ikke turde å kjøre over en biskop. Da forbannet Patrick vognføreren solid for å være så samvittighetsfull.

Ifølge den biografien om Patrick som kalles Vita Tripartita, førte Patricks vrede mot Olcán til at biskopens fearann («land, jurisdiksjon») ble overført til hans disippel, den unge hellige Mac Nise av Connor, og til en Senán «av Inis Cathaig», en feil for Senán av Láthrach Briúin.

Olcán står den 20. februar i martyrologiet fra Tallaght, men i senere martyrologier er han erstattet av Bolcán (Bolgán). Det var den irske hagiografen og historikeren John Colgan (1592-1657) som brakte de to navnene sammen, og som bevis brukte han eksistensen av en kirke kalt non Kill Olcain, sed Kill-Easpuic Bolcain i Dál Riada, hvor biskop Olcán skal ha møtt Patrick. Men dette synes ikke å være god nok grunn til å slå fast at Olcán og Bolcán var samme person. I Cranfield ved Lough Neagh, hvor Olcán synes å ha vært skytshelgen, var et alter oppkalt etter ham og den lokale festen ble holdt den 29. juni. Tradisjonen forteller at Olcán velsignet sin kilde der med helbredende egenskaper. Olcán skal ha blitt gravlagt i kirken i Cranfield i jord brakt fra Roma.

En annen Olcán som kalles Bolcán var den hellige Bolcán av Kilcooley.

Kilder: Ó Riain, en.wikipedia.org, ODNB, Cairnech av Drumleens biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juni 2013

av Per Einar Odden publisert 10.06.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:04