Den hellige Optatus av Milevis ( -~387)

Minnedag: 4. juni

Den hellige Optatus var biskop av Milevis i Nord-Afrika, og ble kjent for sin glimrende tilbakevisning av den donatistiske vranglære. Han skrev seks traktater mot donatistene, kraftfullt men i en forsoningens ånd. Den hellige Augustin regner hans storhet på linje med den hellige Hilarius av Poitiers og den hellige Kyprian; den hellige Fulgentius sammenligner ham med den hellige Ambrosius og den hellige Augustin. Minnedag 4. juni.

av Webmaster publisert 04.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48