Den hellige Onesimos av Efesos (1/2.årh)

Minnedag: 16. februar

Den hellige Onesimos var prest og senere biskop av Efesos som den hellige Timotheos' tredje etterfølger. Han viste gjestfrihet til den hellige Ignatius av Antiokia (ca 37 - ca 107) før han til slutt ble ført i lenker til Roma og steinet.

Han blir ofte forvekslet med den Onesimos som nevnes i Paulus' brev til Filemon, blant annet i den forrige utgaven av Martyrologium Romanum (før 1970). Dette gjør at de har samme minnedag, 16. februar.

av Webmaster publisert 07.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48