Den hellige Onion av Alexandria og atten ledsagere

Minnedag: 9. august

Den hellige Onion led martyrdøden i Alexandria i Egypt på et ukjent tidspunkt sammen med atten ledsagere, nemlig de hellige Tiburtinus, Valerian, Dionysius, Felix, Euticianus, Gagius, Melkiades, Stefan, Urban, Lucius, Mamorius, Saftirus, Nimidus, Ladicus, Julian, Polykarp, Magnus og Sylvanus. De nevnes i de gamle martyrologiene, men nærmere opplysninger om den mangler. Deres minnedag er 9. august.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. april 2014

av Per Einar Odden publisert 13.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06