Den hellige Otger av Odilienberg (d. 713)

Minnedag: 9. september

Skytshelgen for Stadtlohn

Den hellige Otger (Odger) ble født på 600/700-tallet i Northumbria i Nord-England. Han var munk og diakon og ledsaget de hellige northumbriske misjonærene Wiro og Pleghelm både på en valfart til Roma og i deres misjonsarbeid i Nederland. I Roma ble Wiro og Pleghelm trolig bispeviet av pave Sergius I (687-701) som regionbiskoper.

Pipin av Herstal ga dem land nær Roermond i Odilienberg, hvor de i 706 bygde en kirke og et lite kloster på Pietersburg, senere kalt Odilienberg, og derfra evangeliserte de den nedre delen av dalen rundt elva Meuse under ledelse av enten den hellige Swithbert av Kaiserswerth eller den hellige Willibrord. Det er svært trolig at den hellige biskop Lambert av Maastricht kom i kontakt med Wiro, Pleghelm og Otger i dette arbeidet. De bygde også en kirke i nærliggende Roermond. Støtten fra den vennligsinnede Pipin var svært viktig for deres misjons suksess.

Otger døde rundt 713 i Odilienberg og ble gravlagt der. Da klosteret i 1361 flyttet til Roermond, ble Wiros og Pleghelms legemer overført til Roermond og skrinlagt der, mens Otgers relikvier forble der de ble gravlagt i Odilienberg. Relikviene forsvant under reformasjonen, men de ble gjenoppdaget i 1594.

Otgers minnedag er 9. september, men 10.september, 8. mai (Wiros minnedag) og 15. juli (Pleghelms minnedag) nevnes også. Han er skytshelgen for Stadtlohn bispedømmet Münster i Tyskland.

Valfartene til Odilienberg pågår fortsatt. Der står en romansk kirke fra 1000-tallet, HH Wiro, Plechelmus en Otgerus. Ved siden av står en mindre kirke bygd rundt år 1000, som nå brukes som dåpskapell.

I 1920, under uroen i Irland, sendte den belgiske kardinalen Désiré-Félicien-François-Joseph Mercier (1851-1926), erkebiskop av Mechelen/Malines (1906-26), et brev til de irske biskopene, hvor han uttrykte Belgias takknemlighet for de irske misjonærene: «Lenge har belgiske katolikkers øyne vært vendt mot Irland, fulle av beundring og takknemlighet. For er det ikke slik at Belgia i stor grad kan takke den kristne sivilisasjonens første pionerer for den nåde, den største av all nåde, å tilhøre Kristus? Navnene til irske misjonærer som i den merovingiske epoken evangeliserte det nordre Frankrike, de hellige Kolumban, Foillan, Monon og Etto, Livinus, biskopene Wiro og Pleghelm og deres diakon Otger, Fredegand og mange andre, er fortsatt populære hos oss. Over 30 belgiske kirker er viet til hellige fra deres øy.»

av Webmaster publisert 23.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:48