De hellige Pafnutios og Ammonius av Egypt

Minnedag: 21. mai

Den hellige Pafnutios (Paphnutios, Paphnutius, Pafnutius) var en biskop i Kemet (et gammelt afrikansk navn på Egypt). Det greske navnet Pafnutios (Παφνούτιος) har sin opprinnelse i det egyptiske pa-ph-nuti («Guds mann ») eller («det som tilhører Gud»). Han led martyrdøden i Egypt sammen med den hellige Ammonius på et ukjent tidspunkt. Deres minnedag er 21. mai.

av Webmaster publisert 06.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:51