De hellige Polykarp og Theodor av Antiokia

Minnedag: 7. desember

De hellige Polykarp og Theodor var martyrer fra Antiokia i Syria på et ukjent tidspunkt. Deres minnedag er 7. desember.

av Webmaster publisert 17.12.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51