Den hellige Papias av Nikopolis og syv ledsagere

Minnedag: 6. mars

Den hellige Papias led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Nikopolis sammen med syv ledsagere, de hellige Alexander, Diodorus, Claudian, Carisius, en annen Claudian, Mercurius og Jocundus. Det er imidlertid ikke overlevert hvilken by ved navn Nikopolis det er snakk om. Deres minnedag er 6. mars.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 12.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04