Den hellige Papulus av Toulouse (d. ~300)

Minnedag: 3. november

Den hellige Papulus (Pabulus; fr: Papoul) var prest og ledsager av den hellige biskop Saturnin av Toulouse (d. ca 250?), som kom fra Roma som misjonær utsendt av den hellige pave Fabian (236-50). Andre versjoner sier at det var den hellige apostelen Peter eller den hellige pave Klemens I (88-97) som vigslet ham og sendte ham til Gallia i det første århundret, men det er opplagt en from legende. Som ledsager fikk han med seg Papulus. De dro først til Arles og deretter til Nîmes.

Der omvendte de den hellige bonden Honestus, som deretter ble Saturnins andre ledsager. Saturnin presteviet ham, og sammen dro misjonærene videre til Carcassonne. Da de ikke hadde noen suksess der, dro de til området ved Toulouse. Her virket folket vennligere stemt overfor Evangeliets ord, og her forkynte de og omvendte og døpte hedninger. Snart var halve byen kristne.

Saturnin etterlot Papulus som den første sognepresten for Toulouse og omegn og bega seg til Auch, som da ble kalt Villa Clara, og Eauze (Eluza). Der ble han værende en stund. Han sendte sin disippel Honestus over Pyreneene til Pampeluna (Pamplona i Navarra). Etter en tid dro Saturnin også til Pamplona, hvor Honestus i mellomtiden hadde omvendt mange, og deretter dro de så langt som til Toledo og inn i Galicia. Etter to år vendte Saturnin igjen tilbake til Gallia, hvor han forkynte på ulike steder.

Men så fikk han høre at det var brutt ut en forfølgelse i Toulouse og at Papulus hadde lidd martyrdøden. Derfor dro han tilbake til sin flokk etter først å ha konsekrert Honestus til biskop av Pamplona. Saturnin var den første biskopen av Toulouse og kan ha blitt drept rundt 250 under keiser Decius' (249-51) forfølgelser eller rundt 257 under keiser Valerians (253-60) forfølgelser.

I henhold til denne tradisjonen ble Papulus drept før Saturnin, men vanligvis oppgis Papulus' dødsår til rundt år 300 under keiser Diokletian (284-305). Han led martyrdøden i landskapet Lauragais (Lauraguais; oksitansk: Lauragués) i Gallia Narbonense. Dette er et område i det sørvestre Frankrike, sørøst for Toulouse og til Fanjeaux, i dag delt mellom de fire departementene Ariège, Aude, Haute-Garonne og Tarn. Hans skrin er i Toulouse, men en kirke og et kloster ble bygd over stedet for hans martyrium. Benediktinerklosteret Monasterium Sancti Papuli ble grunnlagt i 760 av Pipin III den Lille (741-68; konge fra 751) og utvidet av hans sønn, den salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800). Denne byen i Lauragais, Saint-Papoul (11400), bevarer fortsatt minnet om denne hellige prestemartyren.

Han kalles noen ganger erkediakon, og noen ganger avbildes han som biskop med mitra. Hans angivelige grav skal ha blitt oppdaget i basilikaen Saint-Sernin i Toulouse den 3. oktober 1265, mens hans hode var bevart i klosteret i Saint-Papoul. Hans minnedag har vært feiret den 3. november i hvert fall fra 1000-tallet. Den ble fjernet fra den liturgiske kalenderen i bispedømmet Toulouse etter en henvendelse til Roma den 5. mars 1938 og sanksjonert av et dekret fra Rituskongregasjonen datert den 5. januar 1939.

Saint-Papoul ble i 1317 opprettet som bispesete av pave Johannes XXII (1316-34). I anledning konkordatet med Napoleon i 1802 ble det tidligere bispedømmet Carcassonne, nesten hele det gamle erkebispedømmet Narbonne, nesten hele bispedømmet Saint-Papoul, en del av de gamle bispedømmene Alet og Mirepoix samt det tidligere bispedømmet Perpignan slått sammen til det nye bispedømmet Carcassonne. I 1822 ble bispedømmet Perpignan gjenopprettet.

av Webmaster publisert 15.06.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:51