Den hellige Peter de Arbués (1442-1485)

Minnedag: 17. september

Den hellige Peter de Arbués (1442-1485)

Den hellige Peter de Arbués (sp: Pedro) ble født i 1442 i Epila nær Zaragoza i Aragón i Spania. Han var sønn av adelsmannen Antonio Arbués og hans hustru Sancia Ruiz. Han studerte filosofi, trolig i Huesca, før han fortsatte til det spanske kollegiet San Clemente ved universitetet i Bologna i Italia. Der ble han regnet som et mønster på lærdom og tok eksamener i teologi og kirkerett. Deretter vendte han tilbake til Spania.

Et av hovedproblemene i middelalderens Spania var å balansere interessene til det kristne flertallet med interessene til de jødiske og muslimske minoritetene. Dette rotfestede delikate spørsmålet ble komplisert av en rekke faktorer. Først og fremst hadde man de uopplyste fordommene til de vanlige kristne, for ikke å nevne presteskapet, som ikke hadde noe av toleransen til de mer opplyste av sine ledere. Dessuten var det et faktum at selv om de fleste jødene var småkjøpmenn, håndverkere og småbønder, hadde noen få familier på 1300-tallet fått stor innflytelse, både økonomisk og som innehavere av sivile og til og med kirkelige embeter.

Dette førte til stor misunnelse blant de «Gamle kristne», det vil si dem som kunne spore sine kristne røtter mange generasjoner tilbake. Opptøyer mot jøder hadde blitt satt i gang av en antisemittisk predikant i Sevilla i 1391, og volden spredte seg raskt til mange byer over hele Spania. På grunn av terroren konverterte en rekke jøder til kristendommen. Senere fikk de en sjanse til å vende tilbake til judaismen, men de fleste trodde det var tryggere å være kristne, så de tok ikke imot tilbudet. Ikke overraskende var noen av disse konversjonene overfladiske, og disse conversos fikk lite eller ingen undervisning etter dåpen. Flere massekonversjoner fulgte på 1400-tallet.

Som kristne kunne konverterte jøder og muslimer inneha sivile og til og med kirkelige embeter og konkurrere om dem med «gamle» kristne, noe de gjorde med markert suksess, men dermed økte bitterheten mot dem. I 1449 fant det sted en stor pogrom i Toledo etter ubegrunnede anklager om at de konverterte jødene vendte tilbake til judaismen i stor skala. Dette synet ble aldri delt av kronen, som mente at jødenes spesielle dyktighet på områder som økonomi og medisin gjorde at de fortjente beskyttelse. Dette fremprovoserte i sin tur folkelig motstand mot monarkiet og førte til etableringen av Inkvisisjonen.

Inkvisisjonen var et kirkelig tribunal med oppgave å avdekke og straffe kjetteri. Den hadde eksistert som en romersk institusjon siden 1100-tallet, selv om den på begynnelsen av 1400-tallet var på retur. Aragón hadde allerede en inkvisisjon etter gammel stil, men i 1478 ble den brakt under kongelig kontroll av kong Ferdinand II av Aragón (1474-1504), og den begynte å ramme conversos. Castilla, hvor antisemittismen var mer uttalt, fikk sin egen inkvisisjon da dronning Isabella I (1474-1504) overtalte pave Sixtus IV (1471-84) til å skape et uavhengig spansk tribunal.

Til tross for sine protester ble paven i 1483 overtalt til å utvide myndighetsområdet for Storinkvisitoren av Castilla, dominikaneren Tomás de Torquemada, til Aragón. Det var en massiv motsand mot dette både fra gamle kristne og conversos, og tropper måtte sendes for å gjøre tribunalet i stand til å etablere seg i byen Teruel, et av hovedsentrene for motstanden – det andre var Zaragoza. Samtidige jøder betraktet ikke ofrene for Inkvisisjonen som martyrer for judaismen, men som apostater (frafalne) fra jødedommen og oppriktige kristne.

Da Peter Arbués i 1478 vendte tilbake til Spania, trådte han inn hos de augustinske regelbundne kannikene (Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustini – CRSA) ved katedralen i Zaragoza. Det var et av de mange katedralkapitlene i Europa som besto av regelbundne kanniker. Av karakter var Peter kjent som en streng mann av absolutt integritet. Selv om han ville ha foretrukket å leve et liv som enkel ordensmann, gjorde hans glødende ortodoksi og kunnskaper at han tiltrakk seg oppmerksomheten til Torquemada, som i 1484 utnevnte ham til provinsialinkvisitor for kongedømmet Aragón. Det er ingen tvil om at i de få månedene han innehadde embetet, arbeidet han hardt og metodisk, og det finnes bevis på at flere jødiske kristne i det minste ble torturert som resultat.

Det som er skrevet om hans grusomhet, er ikke underbygd, for han innehadde bare embetet i noen få måneder, og ikke en eneste dødsdom kan spores tilbake til ham og bare to arrestasjoner ble foretatt under hans periode. Men ikke uventet skaffet hams glød ham fiender, og de spredte bildet av en kald, grusom og trangsynt mann. Ideen om å drepe en inkvisitor fikk oppslutning i prominente converso-sirkler, støttet av noen gamle kristne.

Natten mellom 15. og 16. september 1485 kom åtte konspiratører inn i katedralen San Salvador i Zaragoza mens Peter ba matutin der. Han var blitt advart om trusler mot hans liv og bar en brynje under klærne og en stålhjelm på hodet. Men et knivhugg mot nakken gikk mellom de to og skulle vise seg dødelig. Kannikene i katedralen stormet inn og fant ham døende. Han døde 24 timer senere, den 17. september 1485 og ble gravlagt i katedralen i Zaragoza.

Peters død endret hele atmosfæren. Han ble straks hyllet som helgen, og mobben strømmet ut i gatene på jakt etter conversos. Inkvisisjonen startet sin egen jakt, og i løpet av de neste syv årene ble hans mordere og de som ble antatt å stå bak dem, oppsporet og drept med ekstrem brutalitet. Conversos burde absolutt ha forutsett at dette ville bli resultatet, og det er fullstendig mulig at mordet på Peter var et verk av en antisemittisk fraksjon med mål å legge skylden på dem.

Peter ble saligkåret den 20. april 1664 (dokumentet (Breve) var datert den 17. april) av pave Alexander VII (1655-67) og helligkåret den 29. juni 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 17. september og hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 24.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:51