De hellige Leo og Paregorius

Minnedag: 18. februar

Historien om disse to martyrer, er muligens en uhistorisk legende. Etter at den hellige Paregorius led martyrdøden i Patara i Lykia, ødela hans venn Leo noen av de hedenske dekorasjoner i Fortuna-tempelet. Dermed ble han dømt til døden av den romerske guvernør. Minnedag 18. februar.

av Webmaster publisert 04.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51