Den hellige Paracodius av Vienne (~239/~360)

Minnedag: 1. januar

Den hellige Paracodius (fr: Paracode) var av gresk opprinnelse og var biskop av Vienne i Dauphiné i Sørøst-Frankrike. Han styrte Kirken der med stort mot under forfølgelsene ca 235 under keiser Alexander Severus (222-35). Han var biskop i 36 år og det er bevart et brev som pave Viktor I (189-99) skrev til ham om dateringen av påsken. Han døde rundt 239.

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes han som helgen. Hans minnedag er 1. januar.

I virkeligheten levde han et århundre senere og døde rundt 360.

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51