Den hellige Paschasius av Roma ( -~512)

Minnedag: 31. mai

Den hellige Paschasius var diakon i Roma. I god tro tok han parti for motpaven Laurentius mot den rettmessige pave, den hellige Symmachus. Han skal ha forfattet en rekke teologiske verker, men de er gått tapt for etterslekten. At han ble æret som helgen til tross for at han valgte feil i tidens store pavestrid, vitner godt om Kirkens klarsun.

Den hellige pave Gregor den Store omtaler ham i sin Dialogos (IV, 40).

av Webmaster publisert 30.03.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51